نویسنده = درافشان، سالار
تعداد مقالات: 3
1. کاریولوژی ماهی سنگ ‌لیس معمولی (Garra rufa) در رودخانه سمیرم استان اصفهان (پرتوبالگان: کپورماهیان)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 381-388

علی نظام‌الاسلامی؛ یزدان کیوانی؛ سالار درافشان


2. اثر نانوذرات‌نقره بر برخی پارامتر‌های خون‌شناسی گربه ماهی رنگین کمان (Pangasius hypophthalmus)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 263-272

پرستو رزم‌آرا؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان


3. ویژگی‌های خونشناسی عروس‌ماهی اصفهانی Petroleuciscus esfahani در ایستگاه‌های مختلف رودخانه زاینده‌رود

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 123-131

سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ ندا گیلان‌نژاد؛ نصراله محبوبی صوفیانی