نویسنده = طالبی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات بافت شناسی و سلولی در جمعیت های گونه Nepeta heliotropifolia در ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 387-396

سید مهدی طالبی؛ مجید قربانی