نویسنده = دلدار، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. کلون و بیان ژن نوترکیب هومون رشد با استفاده از برچسب تیوردوکسین

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 399-405

حمیده روحانی نژاد؛ ساناز یاری؛ علی اصغر دلدار؛ امیر اشکان حمیدی


2. کلون سازی و بیان ژن میدکاین نوترکیب انسانی در اشریشیاکولای سویه‌ی اوریگامی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 143-151

سعادت الله غفاری؛ علی اصغر دلدار؛ علی بهرامی؛ عمران اسماعیل زاده؛ بهارک مهیاد؛ فاطمه روح الله