تعداد مقالات: 330
6. اثر سمیت آلومینیوم بر القای آپوپتوزیس در کشت سوسپانسیون سلولی برنج (Oryza sativa) ارقام خزر و طارم

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-9

اعظم نعمت اللهی؛ مجید مهدیه؛ مجتبی یزدانی؛ محمدرضا امیرجانی


7. بررسی بیان مارکر سلولهای بنیادی SALL4 در مزنسفالن طی‌تکوین‌جنین جوجه

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-7

ملیحه بهادری؛ سعیده ظفر بالانژاد؛ محمد مهدی فرقانی فرد


8. بیان فاکتور رونویسی دوپامینرژیکی Nurr1 در سلول‏های انسانی به‏وسیله لنتی ویروس‏های نوترکیب

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-7

موسی گردانه؛ عباس رحیمی شم آبادی؛ عمران اسماعیل زاده


12. اثرات حفاظتی کوئرستین علیه استرس اکسیداتیو و آسیب میوکارد القا شده با مالاتیون در موش‏های صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 63-71

رقیه یوسفی؛ حمیرا حاتمی نعمتی؛ فاطمه شهبازی؛ علیرضا علی همتی؛ حاتم احمدی


14. اثر محافظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و پتانسیل غشای میتوکندری اسپرم‌های تیمار شده با آلومینیوم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 102-111

حمیدرضا مومنی؛ حوری سپهری؛ مهری یوسفی؛ نجمه اسکندری


16. خاموشی ژن انتهایی بیوسنتز آلکالوئیدهای پاپاورین و سنگوینارین (DBOX) در گیاه دارویی شقایق با استفاده از فن VIGS

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-119

کامران سمیعی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ سید محسن سهرابی


17. بررسی مقایسه ای تولید بذر مصنوعی گونه‏هایی از سرخ ولیک (زالزالک) از راه کشت مریستم و رویان‏های پیکری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 121-129

احمد مجد؛ نرگس زندی؛ صدیقه اربابیان؛ فریبا شریف نیا


18. بررسی اثرات زردچوبه و روغن گاوی بر درمان زخم‏های تجربی معده در موش صحرایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 123-134

سیده عصمت سعادتیان؛ شیرین اسماعیلیان دهکردی؛ ناصر مهدوی شهری؛ مسعود فریدونی؛ سعید نیازمند؛ حسن رخشنده


19. اثر سطوح مختلف لسیتین سویا بر کیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک Real-time qPCR

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 133-142

سپیده رستمی؛ محمدتقی بیگی‏ نصیری؛ محمد نظری؛ صالح طباطبایی وکیلی


22. بررسی بیان پروتئین شوک گرمایی (HSPA2) A2 در موش‌های صحرایی نر دیابتی پس از تمرین ورزشی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 193-201

عباس صارمی؛ محمد پرستش؛ محمد بیات؛ زهرا داوود آبادی فراهانی