کلیدواژه‌ها = سرب
تعداد مقالات: 3
1. اثر غلظت‏های مختلف سرب بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو جمعیت از گیاه اسپند (Peganum harmala L.)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 543-555

کبری مهدویان؛ مجید قادریان؛ مسعود ترکزاده ماهانی


2. بررسی اثر سرب بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی، میزان پرولین و آلکالوئید کل کالوس گیاه پریوش

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 9-21

محمدرضا امیرجانی؛ محمدحسین آبنوسی؛ مجید مهدیه؛ سارا قره‌شیخ‌لو