کلیدواژه‌ها = نشانگرهای ویژه عصبی
تعداد مقالات: 1
1. تمایز عصبی سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی در سیستم کشت سه‌بعدی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 301-311

فائزه عزیزی؛ حمیدرضا جلیل؛ سیدجمال مشتاقیان؛ علی دوست‌محمدی؛ فریبا اسماعیلی