کلیدواژه‌ها = تمایز عصبی
تعداد مقالات: 3
1. تمایز عصبی سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی کشت سه‌بعدی در دستگاه عصبی جنین مرغ

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 22-31

زهره نصیری؛ سید جمال مشتاقیان؛ فریبا اسماعیلی


2. بیان ژن‌ سیناپتوفیزین در سلول‌های عصبی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی تحت تأثیر عصاره مغز نوزاد رت

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 343-353

حمیدرضا جلیل؛ فائزه عزیزی؛ سیدجمال مشتاقیان؛ فریبا اسماعیلی


3. تمایز عصبی سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی در سیستم کشت سه‌بعدی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 301-311

فائزه عزیزی؛ حمیدرضا جلیل؛ سیدجمال مشتاقیان؛ علی دوست‌محمدی؛ فریبا اسماعیلی