کلیدواژه‌ها = A سلول بنیادی مزانشیم مغز استخوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بیسفنولA بر قابلیت حیات، تغییرات مورفولوژیک و القای آپوپتوزیس در سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 513-522

ملک سلیمانی مهرنجانی؛ مجید مهدیه؛ آتناسادات عظیمی؛ بیان لطفی