کلیدواژه‌ها = بیان کمّی ژن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمّی بیان ژن سوکروز سینتاز1 در گیاه گندم تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 491-500

علی اصغر چوبداری؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور