کلیدواژه‌ها = سمیت
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی بیان ژن MMP9 و اثر نانو ذرات نقره بر روی رده سلولی HT29 سرطان کولون

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 344-352

بهاره حسنی درخشنده؛ سید عطا اله سادات شاندیز؛ مریم عباسی


2. اثر سمیت آلومینیوم بر القای آپوپتوزیس در کشت سوسپانسیون سلولی برنج (Oryza sativa) ارقام خزر و طارم

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-9

اعظم نعمت اللهی؛ مجید مهدیه؛ مجتبی یزدانی؛ محمدرضا امیرجانی