کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد تکنیک فلورسانس کلروفیل برای شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای هوا و آب در گیاه برنج (Oryza sativa L.)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 195-206

زبیده حسنی؛ همت‌اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان؛ محمد زمان نوری