کلیدواژه‌ها = بیضه
تعداد مقالات: 9
1. بررسی تاثیر حمایتی عصاره‌ی اتانولی چای کوهی (Stachys lavandulifoliaVahl.) بر روی تخریب بیضه‌ای القا شده با اتانول در رت نژاد ویستار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 310-320

سیامک یاری؛ رویا کرمیان؛ امیرحسین اسدبگی؛ مصطفی اسدبگی؛ مجید رجبی


2. اثرات مانکوزب بر یکپارچگی سد خونی- بیضوی و بیان ژن‫های مرتبط ‬

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 56-65

محدثه محمدی ساردو؛ سید نورالدین نعمت الهی ماهانی؛ محمد نبیونی؛ علی ماندگاری؛ طوبی اسلامی نژاد؛ باقر امیرحیدری


4. بررسی اثر جانبی بوسولفان در بافت بیضه و اسپرم اپی‏دیدیمی موش بالغ بدنبال تیمار با دوز درمانگاهی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 533-542

پروا نسیمی؛ اکبر وحدتی؛ محمد رضا تابنده؛ سعید خاتم ساز


5. اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر سمیت القاء شده توسط بیس فنول آ بر بافت بیضه موش بالغ NMRI

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-96

ملک سلیمانی مهرنجانی؛ سیدمحمد علی شریعت زاده؛ مهدی آزادپور