کلیدواژه‌ها = توتون
تعداد مقالات: 5
1. بیان آنزیم فعال بتا-گلوکورونیداز در بذر گیاه توتون

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 231-241

خدیجه باقری؛ بهرام ملکی زنجانی؛ مهسا مکانیک