کلیدواژه‌ها = تکثیر
تعداد مقالات: 6
2. تنظیم رفتار سلول‌های MCF7با تیمار محیط کاندیشنال سلول‌های بنیادی چربی انسانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 12-24

فاطمه متقی مریدانی؛ مریم حاجی قاسم کاشانی؛ محمد تقی قربانیان


3. بررسی اثراتResveratrol بر تکثیر و شکل گیر ی کلنی سلول‌های بنیادی جنینی انسانی منفرد شده

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 322-331

زهرا صفایی نژاد؛ محمد نبیونی؛ مریم پیمانی؛ کامران قائدی؛ محمد حسین نصراصفهانی


4. بررسی اثر Chir99021 بر تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان جنین گوسفند

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 91-101

لیلا سلطانی؛ حمیدرضا رحمانی؛ مرتضی دلیری جوپاری؛ حوری قانعی الوار؛ امیرحسین مهدوی؛ مهدی شمس‌آرا؛ ناصر امیری‌زاده