کلیدواژه‌ها = پراکسید هیدروژن
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر حضور پراکسید هیدروژن بر القای برخی متابولیت‌های ثانویه در کالوس گیاه پریوش ((Catharanthus roseus L.

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 389-396

راضیه کشاورز؛ مجید مهدیه؛ محمد حسین آبنوسی؛ محمد رضا امیرجانی