کلیدواژه‌ها = موش‌های صحرایی آندروژنه
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تزریق ارکسینA به درون بطن سوم مغزی بر بیان ژن Translocator protein (TSPO) در تخمدان موش های آندروژنه بالغ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 301-307

رضا فرتوت زاده؛ علی خراسانی؛ همایون خزعلی؛ فریبا محمودی