کلیدواژه‌ها = پارامترهای اسپرم
تعداد مقالات: 4
1. اثر محافظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و پتانسیل غشای میتوکندری اسپرم‌های تیمار شده با آلومینیوم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 102-111

حمیدرضا مومنی؛ حوری سپهری؛ مهری یوسفی؛ نجمه اسکندری


2. تاثیر دوزهای مختلف نانو ذرات نقره بر پارامترها، ساختار کروماتین و DNA اسپرم موش

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-185

مهناز یاوری؛ علیرضا طالبی؛ سعید رضایی زارچی؛ سید علیرضا رضوی ششده