کلیدواژه‌ها = ژن میوستاتین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد فراهانی با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 157-163

سید محمد شریعت زاده؛ علی قاضی خانی شاد؛ مهدی خدایی مطلق؛ مجید مهدیه