کلیدواژه‌ها = سلول‏های شبه بنیادی جنینی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی بیان مارکرهای پرتوانی در کلونی های سلول هایES-like حاصل از اسپرماتوگونی و سلول های بنیادی جنینی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 147-155

هاتف قاسمی حمیدآبادی؛ مریم نظم بجنوردی؛ نورالله رضایی