کلیدواژه‌ها = فسفات کلروکین
تعداد مقالات: 1
1. فسفات کلروکین تنها در عدم حضور گلیسرول و یا ,DMSO محرکی پر قدرت برای ورود DNA به سلولهای HEK293T است

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 133-138

سارا انصاری؛ ماریه سقائیان جزی؛ سارا سلمانیان؛ سید محمود عرب نجفی