کلیدواژه‌ها = اسپرم
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم قوچ نژادفراهانی پس از انجماد-ذوب

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 374-386

مبینا پویا؛ مهدی خدایی مطلق؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ مهدی میرزایی


2. تاثیر سیلیمارین بر تمامیتDNA و هسته اسپرم قوچ تیمار شده با سدیم آرسنیت

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 429-436

فرزانه اسکندری؛ حمیدرضا مؤمنی


3. اثر نانوذرات اکسید روی بر هیستولوژی غده جنسی موش نر و تاثیر آن بر فاکتورهای جنسی سرم خون

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 187-194

رحمت اله فتاحیان دهکردی؛ سعید حیدرنژاد؛ عاطفه عامری


4. تاثیر نانو ذرات نقره بر پارامترهای اسپرم، گونه‏های فعال اکسیژن سرم و مایع سمینال موش

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 394-400

عاطفه رضی؛ علیرضا طالبی؛ فاطمه پوررجب؛ سعید رضایی زارچی؛ سیّد علیرضا رضوی ششده؛ حمید رضا شاهمرادی رضی