کلیدواژه‌ها = بیان ژن
تعداد مقالات: 6
6. بررسی بیان مارکر سلولهای بنیادی SALL4 در مزنسفالن طی‌تکوین‌جنین جوجه

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-7

ملیحه بهادری؛ سعیده ظفر بالانژاد؛ محمد مهدی فرقانی فرد