کلیدواژه‌ها = برگ
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات ساختار تشریحی برگ در جمعیت‏های مختلف گونهMarrobium anisodonC. Koch در ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 388-395

سید مهدی طالبی؛ مسعود شیدایی؛ فاطمه آریانژاد


2. بررسی تغییرات بافت شناسی و سلولی در جمعیت های گونه Nepeta heliotropifolia در ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 387-396

سید مهدی طالبی؛ مجید قربانی