کلیدواژه‌ها = پروتئین فلورسانت زرد
تعداد مقالات: 1