کلیدواژه‌ها = رشد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر کوئرستین بر بافت تخمدان موش های صحرایی ماده نژاد ویستار تحت درمان با سیکلوفسفامید و شاخص های رشد نوزادان آن ها

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 285-293

دینا ظهرابی؛ کاظم پریور؛ محمد حسین صنعتی؛ نسیم حیاتی رودباری


2. اثر غلظت‏های مختلف سرب بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو جمعیت از گیاه اسپند (Peganum harmala L.)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 543-555

کبری مهدویان؛ مجید قادریان؛ مسعود ترکزاده ماهانی