کلیدواژه‌ها = Real-time PCR
تعداد مقالات: 3
2. خاموشی ژن انتهایی بیوسنتز آلکالوئیدهای پاپاورین و سنگوینارین (DBOX) در گیاه دارویی شقایق با استفاده از فن VIGS

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-119

کامران سمیعی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ سید محسن سهرابی


3. بررسی کمّی بیان ژن سوکروز سینتاز1 در گیاه گندم تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 491-500

علی اصغر چوبداری؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور