کلیدواژه‌ها = کمپلکس باز شیف
تعداد مقالات: 1
1. اثر ضد باکتری زئولیت احیا شده با باز شیف

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-76

مژگان زنده دل؛ زهره مرتضی‌ئی؛ مریم یوسفی