نویسنده = ملک سلیمانی مهرنجانی
تعداد مقالات: 5
2. اثر حفاظتی ویتامین E بر شاخص‏های اسپرماتوژنز در رت‌های تیمار شده با Bisphenol A

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-89

ملک سلیمانی مهرنجانی؛ سمیرا نادری نورعینی


3. بررسی اثر بیسفنولA بر قابلیت حیات، تغییرات مورفولوژیک و القای آپوپتوزیس در سلول‌های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 513-522

ملک سلیمانی مهرنجانی؛ مجید مهدیه؛ آتناسادات عظیمی؛ بیان لطفی


4. اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر سمیت القاء شده توسط بیس فنول آ بر بافت بیضه موش بالغ NMRI

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-96

ملک سلیمانی مهرنجانی؛ سیدمحمد علی شریعت زاده؛ مهدی آزادپور