نویسنده = موسی گردانه
تعداد مقالات: 3
2. افزایش بقای سلول‏های دوپامین ساز PC12 در برابر سمیت 6-OHDA با افزایش بیان فاکتور DJ-1

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-148

سینا لاسمی؛ موسی گردانه؛ پروین اکبری


3. بیان فاکتور رونویسی دوپامینرژیکی Nurr1 در سلول‏های انسانی به‏وسیله لنتی ویروس‏های نوترکیب

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-7

موسی گردانه؛ عباس رحیمی شم آبادی؛ عمران اسماعیل زاده