نویسنده = نیلوفر دربندی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر سیلیمارین و لیتیم کلراید بر تمامیت DNA اسپرم اپی‫دیدیمی قوچ نژاد فراهانی‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 76-85

طاهره چوبینه؛ مهدی خدایی مطلق؛ حمیدرضا مومنی؛ نیلوفر دربندی


2. اثر عصاره آبی-الکلی دانه زغال‏ اخته بر بازخوانی حافظه و برخی پارامترهای سرم در موش‏‏های سوری نر آلزایمری شده

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 269-280

نیلوفر دربندی؛ مریم هزاوه‏ای؛ فاطمه قدیمی؛ میترا نوری