نویسنده = فروغ برکت
تعداد مقالات: 3
1. تازه های فریز اسپرم انسانی در درمان ناباروری: یک مطالعه مروری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 332-353

بهاره ترکی بلداجی؛ لیلا آزادی؛ مرضیه تولائی؛ محمد حسین نصراصفهانی


2. اثر مواجهات شغلی بر روی پارامترهای اسپرمی و ساختار کروماتین اسپرم

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 52-68

لیدا باباخواه؛ لیلا آزادی؛ مریم اربابیان؛ مرضیه تولائی؛ مهرنوش بهادرانی؛ محمد حسین نصراصفهانی


3. مقایسه پارامترهای اسپرمی و ویژگی‏های عملکردی آن بین افراد بارور و نابارور مبتلا به واریکوسل

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 523-532

فروغ برکت؛ مرضیه تولایی؛ لیلا آزادی؛ محمد حسین نصراصفهانی