نویسنده = فاطمه سعید نعمت پور
تعداد مقالات: 2
1. اثر عصاره گیاه شیرین‌بیان بر بیان ژن ODC1 و تکثیر سلولی در سلول‌های سرطان سینه انسانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 42-51

اکبر صفی‌پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ متینه لکزیان


2. بررسی کمّی بیان ژن سوکروز سینتاز1 در گیاه گندم تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 491-500

علی اصغر چوبداری؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور