نویسنده = هاتف قاسمی حمیدآبادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر تکثیری عصاره متانولی برگ گیاه گزنه بر سلول های بنیادی عصبی در محیط اکسیداتیو

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 333-343

سارا هراتی زاده؛ مریم نظم بجنوردی؛ محمدعلی ابراهیم زاده؛ کسری احمدی مقدم؛ غزاله گودرزی؛ هاتف قاسمی حمیدآبادی


2. تاثیر همزمان -Azacytidin5 و DMSO در القای تمایز کاردیومیوسیت ها از سلول های کارسینومای جنینی P19 در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 317-324

هاتف قاسمی حمیدآبادی؛ نورا... رضایی؛ رها سترگ؛ سعید عابدیان کناری؛ مصطفی لطیف‏پور؛ مجید ملک زاده شفارودی


3. ارزیابی بیان مارکرهای پرتوانی در کلونی های سلول هایES-like حاصل از اسپرماتوگونی و سلول های بنیادی جنینی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 147-155

هاتف قاسمی حمیدآبادی؛ مریم نظم بجنوردی؛ نورالله رضایی