نویسنده = حسین بهاروند
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر تغییرات اپی ژنتیکی بر فرآیند ترمیم پلاناریا با استفاده از تیمار به‏وسیله کوچک مولکول‌ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 471-480

10.29252/JCT.6.4.471

مانا احمدراجی؛ عبدالحسین شیروی؛ سیده نفیسه حسنی؛ حسین بهاروند


3. تاثیر ایجاد تغییرات اپی‌ژنتیکی با کوچک ‌مولکول‌ها بر بیش‌بیان ژن به‏روش لنتی‌ویروسی در سلول‌های بنیادی جنینی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 431-441

10.29252/JCT.6.3.431

محسن بصیری؛ مهرداد بهمنش؛ یاسر تهمتنی؛ آزاده مرادمند؛ حسین بهاروند