نویسنده = زهرا صفایی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثراتResveratrol بر تکثیر و شکل گیر ی کلنی سلول‌های بنیادی جنینی انسانی منفرد شده

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 322-331

زهرا صفایی نژاد؛ محمد نبیونی؛ مریم پیمانی؛ کامران قائدی؛ محمد حسین نصراصفهانی