نویسنده = کاظم پریور
تعداد مقالات: 5
1. بررسی سلامت کروماتین اسپرم در مدل رت واریکوسلی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 127-138

عرفانه شایگان‏ نیا؛ محمدحسین نصراصفهانی؛ فتاح ستوده نژاد نعمت الهی؛ کاظم پریور


2. بررسی اثرات زولپیدم بر اووژنز ومیزان FSH,LH موش بالغ نژاد NMRI

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 72-83

سمانه محمدیان؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور


3. جداسازی، کشت و تعیین هویت سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی با استفاده از روش اکسپلنت_آنزیمی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 303-313

محمد حسین محمدی مهدی آبادی حسنی؛ محمد نبیونی؛ کاظم پریور؛ سیامک یاری؛ علیرضا صاحبی


4. بررسی اثر کوئرستین بر بافت تخمدان موش های صحرایی ماده نژاد ویستار تحت درمان با سیکلوفسفامید و شاخص های رشد نوزادان آن ها

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 285-293

دینا ظهرابی؛ کاظم پریور؛ محمد حسین صنعتی؛ نسیم حیاتی رودباری


5. بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات نقره با پوشش کورمین بر سلول‏های سرطانی تخمدان A2780

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 313-322

طیبه رمضانی؛ محمد نبیونی؛ جواد بهارآرا؛ کاظم پریور؛ فریده نامور