نویسنده = مرتضی کریمی ‏پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان بیان miR-33 a، miR-429 و miR-200 c درسرطان سلول‌های غیر‏‏کوچک ریه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 143-151

غزاله گلشن ‏راد؛ شهره زارع کاریزی؛ مرتضی کریمی ‏پور