نویسنده = محمد نبیونی
تعداد مقالات: 8
1. اثرات مانکوزب بر یکپارچگی سد خونی- بیضوی و بیان ژن‫های مرتبط ‬

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 56-65

محدثه محمدی ساردو؛ سید نورالدین نعمت الهی ماهانی؛ محمد نبیونی؛ علی ماندگاری؛ طوبی اسلامی نژاد؛ باقر امیرحیدری


2. جداسازی، کشت و تعیین هویت سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی با استفاده از روش اکسپلنت_آنزیمی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 303-313

محمد حسین محمدی مهدی آبادی حسنی؛ محمد نبیونی؛ کاظم پریور؛ سیامک یاری؛ علیرضا صاحبی


3. بررسی اثراتResveratrol بر تکثیر و شکل گیر ی کلنی سلول‌های بنیادی جنینی انسانی منفرد شده

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 322-331

زهرا صفایی نژاد؛ محمد نبیونی؛ مریم پیمانی؛ کامران قائدی؛ محمد حسین نصراصفهانی


4. مهار تکثیر سلول‌های Calu-6 سرطان ریه با استفاده از shRNA ژن Cdc42

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 261-270

زهره قمبری؛ محمد نبیونی؛ هانیه جلالی؛ لطیفه کریم زاده


5. شناسایی کمی و فعالیت ضدتکثیری برخی از آنتوسیانین‌های عصاره پوست لوبیا قرمز (L. Phaseolus vulgaris) تحت تیمار میدان الکترومغناطیسی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 365-374

سیمین تاجیک اسمعیلی؛ احمد مجد؛ سعید آیریان؛ محمد نبیونی؛ فرخ قهرمانی نژاد


6. اثر عصاره آبی الکلی چای سبز بر بیان آکواپورین4 در کورتکس مغز: روشی بالقوه جهت کاهش علائم ادم مغزی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 309-316

هما محسنی کوچصفهانی؛ محمد نبیونی؛ سیده سمیرا مرتضوی اصل؛ زهرا نظری؛ فاطمه امیری