نویسنده = فاطمه هاشمی‏ نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر سیتوسیدالی مگنتوزوم باکتری مگنتواسپریلیم گریفس والدنز بر روی رده سلولی سرطان سینه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 108-117

فاطمه هاشمی‏ نژاد؛ الهام معظمیان؛ مجتبی صلوتی