نویسنده = صالح طباطبایی وکیلی
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطوح مختلف لسیتین سویا بر کیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک Real-time qPCR

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 133-142

سپیده رستمی؛ محمدتقی بیگی‏ نصیری؛ محمد نظری؛ صالح طباطبایی وکیلی