نویسنده = بهاره حسنی درخشنده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی بیان ژن MMP9 و اثر نانو ذرات نقره بر روی رده سلولی HT29 سرطان کولون

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 344-352

بهاره حسنی درخشنده؛ سید عطا اله سادات شاندیز؛ مریم عباسی