نویسنده = سید علیرضا رضوی ششده
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دوزهای مختلف نانو ذرات نقره بر پارامترها، ساختار کروماتین و DNA اسپرم موش

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-185

مهناز یاوری؛ علیرضا طالبی؛ سعید رضایی زارچی؛ سید علیرضا رضوی ششده