نویسنده = زهره شیرخانی
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تیمار با نانو ذرات‌ اکسید آلومینیوم

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-32

عبدالکریم چهرگانی راد؛ فریبا محسن زاده؛ سمانه معتبرنیا؛ زهره شیرخانی


2. امکان سنجی حذف زیستی غلظت‏های مختلف نفت خام توسط قارچ‌های ریزوسفری جدا شده از منطقه‌ی پالایشگاه تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 185-194

فریبا محسن زاده؛ بهروز عشقی ملایری؛ زهره شیرخانی