نویسنده = جواد بهارآرا
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثر ضدسرطان عصاره الکلی به‏لیمو Lippia citriodora: مهار متاستاز سلول‏های سرطان تخمدان A2780 از طریق بازیابی بیان E-کادهرین‬‬‬‬‬

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 24-33

الهه امینی؛ محمد نبیونی؛ جواد بهارآرا؛ سید بهرام بهزاد؛ دانیال سیفی؛ فرزانه سالک


3. بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات نقره با پوشش کورمین بر سلول‏های سرطانی تخمدان A2780

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 313-322

طیبه رمضانی؛ محمد نبیونی؛ جواد بهارآرا؛ کاظم پریور؛ فریده نامور


6. مروری بر رگ‏زایی (Angiogenesis) در تومور

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 89-100

طیبه رمضانی؛ جواد بهارآرا