نویسنده = محمد حسین نصراصفهانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثراتResveratrol بر تکثیر و شکل گیر ی کلنی سلول‌های بنیادی جنینی انسانی منفرد شده

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 322-331

زهرا صفایی نژاد؛ محمد نبیونی؛ مریم پیمانی؛ کامران قائدی؛ محمد حسین نصراصفهانی


2. تازه های فریز اسپرم انسانی در درمان ناباروری: یک مطالعه مروری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 332-353

بهاره ترکی بلداجی؛ لیلا آزادی؛ مرضیه تولائی؛ محمد حسین نصراصفهانی


3. مقایسه پارامترهای اسپرمی و ویژگی‏های عملکردی آن بین افراد بارور و نابارور مبتلا به واریکوسل

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 523-532

فروغ برکت؛ مرضیه تولایی؛ لیلا آزادی؛ محمد حسین نصراصفهانی