نویسنده = محمد حسین آبنوسی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر حضور پراکسید هیدروژن بر القای برخی متابولیت‌های ثانویه در کالوس گیاه پریوش ((Catharanthus roseus L.

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 389-396

راضیه کشاورز؛ مجید مهدیه؛ محمد حسین آبنوسی؛ محمد رضا امیرجانی


2. بررسی اثر عنصر بور بر سلول‏های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 351-360

محمد حسین آبنوسی؛ بنت الهدی موحدی